Gedicht “De instemming” van de Stadsdichter van Alphen aan den Rijn

De klok heeft geslagen

wijst naar het moment

van leven en van dood

zoals zij samengaan

wij zien hen in de verten

maar komen soms dichtbij

de prachtvolle herten

in de kinderboerderij

maar ook de zwijnen

en konijnen

de kippen en de eenden

de dieren die ons dagelijks

vol onschuld en spontaan

in het leven vereenden

En dan zijn er ook de mensen

voor wie het leven

een gepasseerd station is

en ons nog even

doen wennen aan het gemis.

Er was begrip in de gemeenteraad

voor leven en voor dood

zij kwam dan ook heel snel

met hulp in de nood.

Ja zo nu en dan blijkt bij winnen of verliezen

de steun van degenen die wij soms verkiezen.

(c) Kaj Elhorst

Advertenties